Home
 Het gemeentelijk bos van Signy-Le-Petit, in het Primair Ardennenmassief, strekt zich uit over een oppervlakte van 310 hectaren. Het staat onder het beheer van de nationale dienst voor bosbeheer (Office National des Forêts), die toeziet op de instandhouding en evolutie van het bos. Ongeveer de helft van het bos bestaat uit naaldbomen, en de rest uit loofbomen.

We treffen er de volgende boomsoorten aan :

  • Naaldbomen : Gewone sparren, Douglassparren, grove dennen.
  • Loofbomen : Eiken, beuken, berken, haagbeuken, lijsterbessen, ratelpopulieren.
  • En mee gespreid : Wilde kersebomen, esdoorns, gewone esdoorns, essen.
  • Kreupelhout en lage bomen : Hazelaars, zwarte elzen, mispels, hulst.

In deze bossen treffen we een rijke flora en fauna aan die een wandeling in het bos zo aangenaam maken :
  • De flora : Adelaarsvaren, haarmos, lelietje-van-dalen, veldbies, gladde witbol, kamperfoelie, verschillende soorten smelen, blauwe bosbes, bentgras, veenmos, braamstruik, klaverzuring, gamander, heidekruid, ...
  • De fauna : Reeën, everzwijnen, hazen, vossen, eekhoorns, grote bonte spechten, groene spechten, Vlaamse gaaien, lijsters, ...
EMAIL :