Home
 In 1214 richtte Baron Nicolas de Rumigny in een bosrijk gebied met een sterk verspreide bevolking, het dorp Signy op (gehucht Gland, 1132).

Als grensdorp werd Signy, dat later tot "Signy-Le-Petit" werd omgedoopt, vaak door oorlogen verwoest: het brandde in 1340 af, werd in 1521 vernield en werd in 1636, het jaar waarin de kerk werd verwoest, opnieuw door brand geteisterd.

In de 16de eeuw behoorde de heerlijkheid Signy toe aan de familie de Stavelle, die zich inzette om de industrie te ontwikkelen: hoogovens, smederijen, glasovens, molens. Zo lag bijvoorbeeld een omstreeks 1550 opgerichte hoogoven aan de grondslag van de fabriek SAHFFF.
De bouw van de kerk, een typische, versterkte kerk, duurde van 1680 t/m 1686; heel wat huizen dateren van het begin van de 18de eeuw.
De heerlijkheid, die tijdens de Franse Revolutie intact was gebleven, kwam aan het begin van de 19de eeuw in handen van de familie Barrachin.

Omstreeks 1840 telde Signy 2.300 inwoners. Een duizendtal woonde verspreid in de boerengehuchten, er ontstond een klein centrum voor handels- en ambachtslui (brouwerijen, molens, pottenbakkerijen, steenbakkerijen, enz.).
Naar de industriële omwentelingen tijdens de 19de eeuw brachten een grootscheepse trek naar de stad teweeg: de gehuchten raakten stilaan ontvolkt en de ene ambachtelijke activiteit na de andere kwijnde weg. Tegelijk werden 3 gieterijen opgericht (meer dan 400 arbeiders in 1900); dat beklemtoonde het industriële aspect van het dorp en bevorderde de ontwikkeling van een arbeidersbevolking.
Jarenlang voerde het gemeentebestuur strijd tegen het militair verbod dat de aanleg van vaste wegen aan de grens verhinderde. Het huidige wegennet groeide geleidelijk tussen 1850 et 1890.

Er werden moderniseringswerken uitgevoerd in de dorpskern: het kerkplein werd namelijk vrijgemaakt en de straten werden uitgelijnd.

De twee wereldoorlogen werden gekenmerkt door een lange bezetting door de Duitsers, maar veroorzaakten geen belangrijke vernielingen.
Na 1945 werd Signy geconfronteerd met dezelfde problemen als heel wat landelijke gemeenten, vooral in de Ardennen. De gehuchten raakten ontvolkt door de landbouwhervormingen en de gieterijen werden stilgelegd. Daardoor trokken de jongeren weg en verouderde de bevolking.

SAHFFF slaagde erin, een centrum van industriële activiteiten in het dorp te handhaven, dankzij een gedurfde en ingewikkelde conversie en de creatie van het merk "OLFA".

Sindsdien ziet de ontwikkeling er gunstig uit: twee andere industriële ondernemingen hebben zich in Signy gevestigd en er wordt werk gemaakt van de bevordering van het Toerisme, gebaseerd op de natuurlijke troeven die Signy in handen heeft…
EMAIL :