Home
 De kerk van Signy werd gebouwd tijdens de 17de eeuw, nadat het vorige gebouw door de Spanjaarden in brand werd gestoken en met de grond gelijk werd gemaakt.

De bouwwerken namen 6 jaar in beslag: van 1680 t/m 1686; het ene jaartal (1680) is te zien op de voorgevel van de toren (1680), het andere (1686) bovenop een machicoulis.

Back to top(hollandais)
De kerk werd gebouwd in de vorm van een Latijns kruis met een lengte van 36 meter, een 10,66 meter breed schip en een hoogte van 12 meter onder de gewelven. De torenspits verheft zich 30 meter boven de grond.
Back to top(hollandais)
De muren, die aan de voet van de toren 3 meter dik zijn, bestaan uit kwartshoudende schist. Via de portaaltoren, geflankeerd door twee wachttorentjes met een peperbusdak, stapt men het schip binnen. Het gewelf bestaat uit bakstenen met kruisbogen van gele stenen.

Het kerkgebouw werd gebouwd in een periode waarin men zich nog de invallen herinnerde en is tegelijk een kerk en een versterkte woning… Het is één van de interessante gebouwen op de Route van de versterkte kerken in Thierache.
Back to top(hollandais)
Het is een indrukwekkende kwartsietsteen in de vorm van een tafel, in de vallei van de Gland, in de buurt van de vroegere weg van Signy naar Brognon.

De holte in het bovenblad en de treden aan de achterkant laten de tussenkomst van de mens vermoeden. Merkwaardig is, dat de holte voortdurend met water is gevuld, ook bij uiterst droog weer.Sommigen denken dat het om een druïdenaltaar gaat, maar daarvan bestaat geen bewijs. Anderen beweren dat het stilstaand water eczema tegengaat...

Back to top(hollandais)
Een legende vertelt dat een standbeeld van de maagd Maria tijdens een processie van Gland naar Brognon op deze steen werd neergezet en naderhand niet meer kon worden opgetild. Later werd dit plekje het decor van een ware volkscultus (wensen, offergaven) en kreeg het de naam "Mariasteen".
Back to top(hollandais)
Het gehucht "Gland" is de oudste bekende plaats waar mensen hebben gewoond.
In 1132, deed Baron de Rumigny een schenking aan de monniken die regelmatig moesten instaan voor een religieuze dienst in een kapel die daar stond. Later stond de Abdij van Bucilly in voor deze kerkdienst.
Tijdens de 18de eeuw werd de dienst naar het kasteel van Signy overgebracht, want de kapel was ondertussen bouwvallig geraakt.
Back to top(hollandais)
Het is één van de oudste wegen van Signy.

Deze weg bestond al in 1214 onder de naam "Weg van Antheny naar Gland", want in het handvest werd ze op deze manier aangegeven als de grens van het grondgebied van het dorp.
Back to top(hollandais)
EMAIL :